หน้าแรก ดาราศาสตร์ ผลกระทบของดาวเคราะห์น้อยสามารถกวาดล้างเมืองได้ แต่ NASA มีแผนที่จะป้องกันภัยพิบัติ