หน้าแรก ดาราศาสตร์ หุ่นยนต์โคจรสามารถช่วยซ่อมและเติมเชื้อเพลิงดาวเทียมในอวกาศได้