หน้าแรก ชีววิทยา โลมาวากีตา ใกล้สูญพันธุ์ มีเพียง 10 ตัวในโลก